!

Neden Doğalgaz Kullanmalıyım?

Neden Doğalgaz Kullanmalıyım?

Neden Doğalgaz Kullanmalıyım?

Doğalgaz Ucuzdur
 • Doğalgaz diğer enerji türlerine göre daha ekonomiktir.
 • Doğalgazın yanma toplam verimi birçok diğer enerji çeşitlerine göre daha yüksektir.
 • Merkezi veya bireysel gaz kullanan abone önce kullanır, sonra kullandığı kadarını öder.
 • Yanma neticesinde kurum, is gibi atık ürünleri olmadığı için yakma cihazlarında ısı transfer yüzeyleri temiz kalır. Cihazlar diğer cihazlara göre çok az bakım ve denetleme gerektirir. Ekstra temizlik maliyeti çıkarmaz.
 • Ön yakıt hazırlama masrafı yoktur.
 
Doğalgaz Verimlidir
 • Doğalgazlı cihazlarda sıcaklık kontrolü çok hassas olarak yapılır, konfor ve enerji tasarrufu sağlanır, yakıt kaybı çok azdır. Yanma verimi yüksektir.
 • Hava ile yakıtın karışması, gaz halinde olduğundan tam yanma durumuna daha kolay ulaşılır
 
Doğalgaz Güvenlidir.
 • Doğalgaz kolayca yanar, istediğiniz zaman kolayca kapanır.
 • Doğalgazlı cihazlar düşük basınçlarla çalıştıkları için tüpler gibi patlama ve basınçlı parça tesiri yoktur.
 • Tabii halde kokusuz olan doğalgaza, çürük sarımsak kokusu veren bir koku maddesi şehir besleme istasyonlarında enjekte edilir. Böylece gaz sızıntısı kolaylıkla fark edilir.
 
Doğalgaz Temizdir / Çevrecidir
 • Doğalgaz yandığında havaya kül, is ve kükürt bileşikleri bırakmaz. Aynı zamanda yandıktan sonra geride katı atık da bırakmadığı için çevreyi kirletmez.
 • Asit yağmuruna sebep olmaz.(SOx oranı 1/ 2.000' den azdır.)
 • Doğalgaz hem evinizi hem de kentinizi temiz tutar.
 • Doğalgaz yakıt türleri arasında en az karbon içermesi nedeniyle, küresel ısınmaya yol açan karbondioksit gibi sera gazı salınımı en düşük, dolayısıyla en çevreci yakıttır.
 
Doğalgaz Kesintisizdir
 • Doğalgaz boru hatları ile taşındığı için stok yapma, önceden sipariş verme ihtiyacı gerektirmez. Her an gerekli miktarda elinizin altında ve kullanıma hazırdır. Depolama gerektirmediğinden binalarda yer kazancı sağlanmış olur.
 • Bu güne kadar hiçbir şehir şebekesinde doğalgaz kesintisi olmamıştır.
 
Doğalgaz Konforludur
 • Doğalgaz diğer tüm yakıtların aksine 365 gün 24 saat kullanımınıza hazırdır.
 • Cihazların işletilmesinde insan faktörü çok daha azdır. Cihazlar ayarladığınız saatte çalışır ve kapanır.
 • Doğalgazda kötü sürprizlere yer yoktur. Ocakta yemeğiniz kalmaz, banyoda sıcak suyunuz eksik olmaz.
 •  İstediğiniz zaman, istediğiniz yeri, istediğiniz kadar ısıtabilirsiniz.

www.izmirgaz.com.tr
ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER
 
* Bireysel (Konut/Ticarethane) Aboneliği
 
1-    Tapu fotokopisi
2-    Mülk sahibine ait Nüfus cüzdanı fotokopisi, T.C. kimlik numarası
3-    Yapı kullanım izin belgesi
4-    Adrese ait Elektrik veya Su faturalarından en az bir tanesinin fotokopisi
5-    Binada ilk kez doğalgaz kullanımına geçilecek ise; apartman/site kararının fotokopis 

 
* Merkezi Sistem (Kazan) Aboneliği
 
1-    Doğalgaz aboneliği için, Apartman/Site yönetimince alınan kararın fotokopisi
2-    Toplam bina alanını gösterir Bina Yapı Kullanım İzin Belgesinin fotokopisi
3-    Apartman/Site yönetimi adına işlemi yaptıran şahsın nüfus cüzdanı fotokopisi 

Sokağınızda Doğal Gaz Var mı.?

Sokağınızda doğal gaz olup olmadığını öğrenmek için lütfen aşağıdaki linke giriniz.

http://www.izmirgaz.com.tr
 Doğalgaz en ekonomik enerji kaynağıdır.Doğalgaza geçin paranız cebinizde kalsın.
   
EGE ÜNİVERSİTESİ tarafından hazırlanan bu çalışmada 01 Nisan 2012 fiyatları baz alınarak; Doğalgaz, Kömür (Yerli), Elektrik (Klima), Kömür (İthal), Fuel-Oil (No:4) Elektrik, LPG (Dökme Gaz), Motorin ve LPG (Tüp Gaz) enerji kaynaklarının ısınma, sıcak su hazırla ve pişirme amaçlı olarak konutlarda kullanımı İzmir ili için analiz edilmiştir. Doğalgaz ve LPG dışındaki yakıtların analizinde, sıcak su hazırlama ve pişirme amaçlı tüketimin 12 kg'lık LPG tüp kullanımıyla karşılandığı varsayılmıştır. Yapılan analizde 100 m2 oturma alanına sahip bir evin içerisinde dört kişilik bir ailenin yaşadığı düşünülmüştür.

Enerji Türü                 Tutar(Yıllık Harcama)

Doğalgaz                          1.237 TL
Kömür(yerli) 2.558 TL
Elektrik(klima) 2.584 TL
Kömür(ithal) 2.629 TL
Fuel-Oil 4.616 TL
Elektrik 4.877 TL
LPG(Dökmegaz) 5.785 TL
Motorin 6.246 TL
LPG(Tüp gaz) 6.457 TLDoğalgazı Verimli Kullanmak İçin Ne Yapılmalıdır?

 1. Doğalgaz yakma cihazı seçilirken, evinizin ısıl ihtiyacı iyi belirlenmeli, bu ihtiyaç doğrultusunda uygun kapasitede cihaz ve ısıtma tesisatı seçilmelidir. Ayrıca, seçilen cihazın veriminin yüksek olmasına, yakıtta tasarruflu olmasına ve servis hizmetlerinin kalitesine dikkat edilmelidir. 
 2. Binanızın / evinizin ısı yalıtımının iyi olması önemlidir. Yalıtım ne kadar iyi olursa, tüketilen yakıtın miktarı da o kadar az olacaktır. 
 3. Mevcut izolesiz kapı ve pencerelerinizin kenarlarındaki boşluklar, uygun malzemelerle kapatılmalıdır. 
 4. Binanızın çatı izolasyonu, yok veya yetersiz ise çatı izolasyonu uygun bir şekilde yaptırılmalıdır. 
 5. Radyatörlerinizin üstleri ve önleri, mobilya ve benzeri eşyalarla kapatılmamalıdır. Radyatörler ile duvar arasına izolasyon levhası konulmalıdır.
 6. Konut ısıtma sistemlerinde; ısı ihtiyacı kadar yakıt tüketimini ayarlayan türde (modülasyonlu) doğalgaz yakma cihazları kullanmak, yakıtta büyük ölçüde tasarruf sağlar.
 1. Oda sıcaklığının üzerine yükseltilen her bir derece sıcaklık, yakıt tüketiminde % 6 artışa neden olmaktadır. 
 2. Kombi; kazan, soba vb. ısıtma cihazlarınızın gündüz ve gece çalışma aralığı ayarlanarak, ihtiyacınıza göre uygun sıcaklıkta, sürekli açık tutulması yakıt tasarrufları sağlamaktadır.

 


 

Doğalgazı Güvenli ve Verimli Kullanmak  İçin Ne Yapmalıyız?

 

Doğalgaz kokusuz bir gazdır. Ancak; doğalgaz kaçağının, sızıntısının, kolayca anlaşılabilmesi için çürük sarımsağa benzer bir koku ile kokulandırılmıştır.

 

Evinizde Doğalgaz Kokusu Hissederseniz Ne Yapmalısınız?

 1. Evinizin dışındaki bir yerden zaman geçirmeden "Doğalgaz Acil Müdahale 187" Hattı'nı arayınız. 
 2. Doğalgaz kaçağına kendiniz müdahale etmeyiniz. "Doğalgaz Acil Müdahale Ekibi" nin gelmesini bekleyiniz. 
 3. Kapınızı ve pencerelerinizi açıp, ortamı havalandırınız. 
 4. Sayaç giriş vananızı kapatınız. 
 5. Sigara içmeyiniz. Kibrit, çakmak ve ateş yakmayınız. 
 6. Elektrikli cihazlarınızı çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız veya fişten çekmeyiniz. 
 7. Evinizde bulunan elektrik düğmelerini açık ise kapatmayınız, kapalı ise açmayınız. 
 8. Kapı zilinizi kullanmayınız veya kullandırmayınız. 
 9. Ev ve cep telefonlarınızı kullanmayınız. 
 10. Evinizdeki insanların tahliyesini sağlayınız ve girişlerini engelleyiniz. 

 

Apartman Boşluğunda Doğalgaz Kokusu Hissederseniz Ne Yapmalısınız?

 1. Bina dışındaki bir yerden zaman geçirmeden "Doğalgaz Acil Müdahale 187" Hattı'nı arayınız ve "Doğalgaz Acil Müdahale Ekibi"nin gelmesini bekleyiniz. 
 2. Merdiven sahanlığının en üstünde bulunan, havalandırma menfezinin açık olup olmadığını kontrol ediniz. Kapalı ise açılmasını sağlayınız. 
 3. Gazlı ortamı havalandırmak amacıyla, binanızın giriş kapısını ve atmosfere açılan tüm pencereleri açınız. 
 4. Binanızın girişindeki doğalgaz ana giriş vanasını kapatınız.
 5. Sigara içmeyiniz. Kibrit, çakmak ve ateş yakmayınız.
 6. Binanızdaki insanların tahliyesini sağlayınız ve girişlerini engelleyiniz. 
 7. Elektrikli cihazlarınızı çalıştırmayınız, çalışır durumda olanları kapatmayınız veya fişten çekmeyiniz. 
 8. Merdiven aydınlatması elektrik düğmelerini ve kapı zillerini kullanmayınız ve kullandırtmayınız.
 9. Asansörü kullanmayınız.
 10. Doğalgaz kaçağının olduğu binanın içinde, ev ve cep telefonlarınızı kullanmayınız.
 11. Doğalgaz kokusu bodrum kattan geliyorsa bodruma girmeyiniz. 

 

Binaların Dışında Doğalgaz Kokusu Hissederseniz Ne Yapmalısınız?

 1. Binanızın dışında doğalgaz kokusu hissettiğinizde zaman geçirmeden "Doğalgaz Acil Müdahale 187" Hattı'nı arayınız ve "Doğalgaz Acil Müdahale Ekibi"nin gelmesini bekleyiniz. 
 2. Doğalgaz kaçağının olduğu bölgedeki insanları uyarınız ve olay yerinden uzaklaşmalarını sağlayınız. 
 3. Doğalgaz kokusu açık alanda olsa dahi, doğalgaz kaçağı çevredeki yakın binaların açık pencerelerinden ve özellikle de bodrum katlarına sızabilir. Bu nedenle, doğalgaz kaçağının olduğu bölgeye yakın binalara girilmemesi konusunda uyarınız. 

 

7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Doğalgaz Acil Müdahale 187  hattı'na ihbar verirken

 

 1. Adınız, soyadınız ve telefon numaranızı yazdırınız. 
 2. Doğalgaz kokusu hissedilen yerin açık adresini veriniz. 
 3.  Doğalgaz kokusunun yoğunluğu (az, çok, aşırı vb.) hakkında görevlileri bilgilendiriniz.

www.izmirgaz.com.trAbonelik Sözleşmemi Sonlandırmak İstiyorum

 

 

Abonelik Sözleşmesi Sonlandırma

 

Abonemizin, doğal gaz kullanım adresini boşaltması veya doğal gaz kullanmak istememesi üzerine İZMİRGAZ ile yaptığı Abonelik Sözleşmesinin iptali, abonenin bizzat başvurusu üzerine Abone Merkezlerimizde yapılır.

 

 

 

Geçici Doğal Gaz Kapatma

 

Abonemizin, belli bir süre için adreste bulunmayacağı durumlarda gazının kapatılmasını ve geri döndüğünde de gazının yeniden açılmasını istemesi durumlarında yazılı başvurusu üzerine İZMİRGAZ Genel Müdürlüğünden yapılır


 

Doğal Gaz Satış Sözleşmesi

 

İZMİRGAZ’ dan fizibilite bilgilerini alan talep sahibi, doğal gaz kullanmak istiyor ise, şartnamelere uygun olarak doğalgaz dış  tesisatının EPDK tarafından yapım ve hizmet sahibi serfifikalı firmalar veya İZMİRGAZ’a, iç tesisatın ise İZMİRGAZ tarafından verilen İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası sahibi firmalar tarafından tamamlanıp, İZMİRGAZ’ın onayının ardından, talep sahibi ile İZMİRGAZ arasında doğalgaz alım/satım şartları ve genel sözleşme hükümlerini düzenleyen doğalgaz satış sözleşmesi imzalanır.
 


 

İç Tesisat Dönüşümünü Kimler Yapabilir?

 1. İZMİRGAZ'dan "İç Tesisat ve Servis Hatları Sertifikası" alan gerçek ve tüzel kişiler iç tesisat dönüşümü yapabilirler. 

 

Sigorta Poliçesi

Tüm doğalgaz dönüşüm projelerinde zorunluluk olan sigorta poliçesi, iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere bir yıl boyunca yapılan iç tesisat ile ilgili çıkabilecek;

    - Montaj tüm riskler,

    - Taahhüdün yerine getirilmemesi,

    - Makine kırılması,

    - 3. şahıs mali mesuliyet,

    - Yangın

    teminatlarını kapsamaktadır 

 


www.izmirgaz.com.tr

www.gazprodogalgazizmir.com