!

Yerden Isıtma Sistemleri

 YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ

Genel Bilgi

           İnsanların yaradılışlarından bu yana var olan ısınma ihtiyacı ve bu ihtiyaçtan doğan çözümler, ilk çağlardan beri zamanın teknik imkan ve bilgi sınırları içinde oluşmuş, her konuda olduğu gibi gitgide mükemmelleşerek günümüze kadar gelmiştir.

           Isınmadaki ekonomiyi, konforu, temizlik ve sağlığı düşünen günümüz insanı için ısınma sorunu boyutları biraz değişmiş olmasına rağmen varlığını hala korumaktadır.

           Son zamanlarda, özellikle 1973-1974 kışında petrol üreten ülkelerin petrole yaptıkları büyük zamlar neticesinde ortaya çıkan enerji krizini takiben, bütün sektörlerde bu arada ısıtma sektöründe de enerji kullanımında ekonomi getirecek çözümler aranmaya başlanmıştır.

          Konuda yapılan yoğun çalışmalar, prensibi çok eskiden beri bilinen YERDE (DÖŞEMEDEN) ISITMA SİSTEMİ ‘ni, son 30 yılda altın çağını yaşayan plastik teknolojisinin de yardımı ile yepyeni bir tarzda ortaya çıkarmış ve sistem bu yeni şekli ile dünya ısıtma sektöründe genel kabul görmüştür.

          Türkiye’mizde de uygulamaları yaygınlaşan sistemin, Türk mimar ve müteahhitlerinin artan ilgisi ile kendisini her gün daha fazla kabul ettirdiğini görmek sevindiricidir.

 Neden Yerden Isıtma Sistemi?

         Yerden ısıtma sistemleri sağlıklı, konforlu ve ekonomik bir ısınma şeklidir. Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan kullanımı ile dikkat çeken bu sistem, özellikle kullanılan kaliteli boruların üretilmesi ile popüler hale gelmiştir. Ana ısıtma elemanı, yapı malzemesi içerisinden geçirilen uzun ömürlü ve dayanıklı, yerden ısıtmaya uygun termoplastik malzemeden üretilmiş borulardır. Bu borular Polipropilen Random Copolimer (PP-R) veya Cross-link PE-X olarak iki grupta toplanır. Bu sistemin uygulandığı yerlerde, döşemeye serilen yalıtıcı strafor ve PP folyo, ideal bir ek ısı yalıtımı da sağlar. Uygulamada yaklaşık % 30 enerji tasarrufu sağlanır.

 • Konforlu ortam ve sağlıklı yaşam
 • Uygulama ve bakım kolaylığı
 • Enerjiden tasarruf
 • Mekânlarda daha geniş iç hacim
 • Ekonomik avantajlar
 • Geniş uygulama sahası
 • İnsan anatomisine en uygun sağlıklı ekonomik ısıtma sistemi tüm hacim içinde homojen bir ısı dağılımı ve sıcaklık sağlanır. Havanın nem dengesi bozulmaz. Sıcaklık farkı az olduğu için hacim içinde aşırı hava akımı yoktur. Dolayısıyla toz sirkülâsyonu da önlenir. Perdelerde ve duvarda kirlenme olmaz

  Yerden ısıtma sisteminde her dairede bir dolap içerisinde estetik olarak kolayca gizlenebilen birkaç ağızlı kollektör bulunmaktadır. Bu sayede her oda modülasyonu ayrı vana ile manuel, termostatik ve tam otomatik kontrol edilebildiğinden, ihtiyaca göre bağımsız ve tamamen o dairede yaşayan sakinlerin isteğine göre kolaylıkla ayar yapma olanağı vardır. Böylece hem enerji tasarrufu hem de iyi bir konfor sağlanmış olur. Yerden ısıtma sistemleri ile mekanlarda homojen ısı dağılımı sağlanır. Odalar arasındaki sıcaklık farkları da azdır. Klasik sistemlerde görülen tavanda ısı birikmesi bu sistemler için söz konusu değildir.
  Klasik sistemlerdeki ısıtıcı eleman, tesisat borusu, bağlantı parçası gibi göze hoş gelmeyen ve kullanım alanını sınırlayan bu tür malzemeler, yerden ısıtma sistemlerinde yoktur. Bundan dolayı da kullanılan hacimde % 5′lik tasarruf sağlanır.

              Yerden ısıtma malzemelerinin kullanım sırası kesiti                       Evde uygulama şekli

   yerden-isitmauyg-kesit    kutuyerdenisitma1

        Yerden ısıtma                            Yerden ısıtma uygulama resmi                     Döşeme şekli

  yerden-isitma-kesit           yerden-isitmauygulama        yerden-isitma-doseme

    

  Tarihçe

  Döşemeden ısıtma fikri ilk olarak, şömine yada ocak ateşinin baca gazlarını kanallar yardımı ile mahal duvar ve döşemesinin içinde sirküle ettirmek düşüncesi ile ortaya çıktı.

       Bu tip ısıtma sistemlerine ait en eski kalıntılar M:Ö 1200 yıllarında yaşamış bir Güney Batı Anadolu medeniyetine aittir.

       Sistemin yine o devirlerde Çin ve Tibet’te.M.Ö. 80′lerde Roma’da daha sonraları ise Rusya ve birçok kuzey Avrupa ülkesinde kullanıldığı bilinmektedir.

       Isıtma fonksiyonu sıcak duman gazları ile sağlayan bu uygulamalardan sonra, ısıtma fonksiyonunu merkezi bir üreticiden (Kazan vs.)temin edilen düşük sıcaklıktaki ısıtma suyunun döşeme içine yerleştirilen serpantin demir borular içinden geçirilmesi ile realize eden ilk gerçek anlamdaki döşemeden ısıtma sistemine ait çalışmalar 1907′de İngiltere’de A.H Barker tarafında yapılmış ve daha sonra sistemin teorisi ve hesaplama tarzı ile ilgili yine ilk ciddi bilimsel yöntem 1929′da Almanya’da Dr.Ing.Kollmar tarafında ortaya konulmuştur.

       O tarihlerde diğer ısıtma sistemlerine göre birçok avantajlı yönü ile ortaya çıkan ve çok ilgi gören sistem, daha sonraları serpantin olarak demir boru kullanma zorunluluğunun getirdiği bazı uygulama zorlukları, yüksek maliyet ve iş gücü, demir borudaki paslanma ve korozyon problemlerinin ortaya çıkması ile yaygınlaşamamış ve 70′li yılların başlarına kadar bazı özel uygulamaların dışında kullanılmamıştır.

       Ancak ısıtma sektöründe yapılan çalışmalar, son yıllarda büyük gelişme gösteren plastik teknolojisinin imkanlarından da istifade ederek, sistemde en büyük dezavantajı yaratan demir borular yerine özel plastik boruların kullanılması ile döşemeden ısıtma sistemini tekrar ısıtma sektörüne sunmuştur.

      1974′den beri bütün dünyada hızla yayılan sistemin, 1978′e kadar sadece Avrupa’da 10 milyon m² ‘nin üzerinde uygulanması, 1978′de Batıbouw - BRÜKSEL’de düzenlenen enerji konferansında ısıtma konusunda birincilik ile ödüllendirilmesi ve bugün için sadece Batı Almanya’da ısıtma sektöründe diğer bütün sistemlere karşı %50 fazla bir pay alabilmesi, başarısının açık kanıtlarıdır.

  Çalışma Tarzı

       Sistemin ana prensibi, ısı kaybı hesaplanmış herhangi bir hacimde bu ısı kaybını karşılayacak ısı miktarının, merkezi bir üreticiden temin edilen sıcak suyun, radyatör yada başka bir ısıtıcı ünite yerine, döşeme altına yerleştirilen ısıtma boruları içinde sirküle ettirilmesi ile karşılanmasıdır.

       Sistemde, sirküle ettirilmesi gereken düşük sıcaklıktaki (40-60°C)ısıtma suyu merkezi bir ısıtıcı üniteden (Kazan, Isı pompası, Güneş kolektörü vs.) elde edilir ve dağıtım döşem altındaki ısıtma borularına kadar sadece bir kolon ve katlar arasında bir dağıtıcı ile gerçekleşir. Pratik olarak,her katta tek bir dağıtıcı yaklaşık 120-130 m²’lik döşeme yüzeyinin ısıtılmasını temin eder.

       Aynı büyüklükte bir binanın ısıtılması radyatörlü sistemde 6-7 ayrı kolon gerektirirken, döşemeden ısıtma sisteminde dağıtım bir tek kolon ile gerçekleştirilebilmektedir. Özellikle çok katlı yüksek binalarda kolon sayısındaki bu düşüşün, daha tesisatın kuruluş aşamasında sağlayacağı işçilik, malzeme ve zaman tasarrufu ortadadır.  Gazpro İzmir
  Gazpro İzmir
  Gazpro İzmir
  Gazpro İzmir
  Gazpro İzmir